SPEELNATUUR

 

Kinderen verlangen naar natuurlijke speeluitdagingen. Heerlijk ravotten, kampen bouwen, balanceren over een robuuste stam. In de natuur krijgen kinderen alle ruimte om hun fantasie de vrije loop te geven.

Buiten spelen en de natuur ontdekken is van essentieel belang bij een gelukkige kindertijd en is een goede kiem om een milieubewuste generatie groot te brengen. Wie als kind mooie ervaringen had met de natuur zal ook als volwassene meer respect en voeling voor natuur én milieu in het algemeen hebben.

Wat is speelnatuur?

Speelnatuur kan bestaan uit verschillende elementen of zones: sport en spel zoals een klauterparcours, klimboom, evenwichtsbalk, stapstammen, wilgentunnel - creazone met bv. natuurlijke muziekinstrumenten - een pluk- en proeftuin - observatiepost voor vogels - een natuurlijke rustplek om te lezen, te ontprikkelen - ... 

 

 

NATUURSPEELPLAATS OP SCHOOL

Spelen is ook leren... Door natuur naar de speelplaats te brengen krijgen kinderen ook op school de kans om te spelen en te leren in het groen. Niet zomaar wat kijkgroen, maar speelnatuur waarmee zij volop aan de slag kunnen en waar al hun zintuigen geprikkeld worden. Ze leren er zelf risico's inschatten, grenzen aftasten en dat op hun eigen tempo. Ze worden er sterker van, het is gezond en bovendien goed voor hun motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

De groene speelplaats draagt bij aan een aantrekkelijker en positiever schoolklimaat wat ook de leerkrachten ten goede komt. Er is een groter gevoel van gemeenschap en welzijn zodat er minder conflicten ontstaan tussen de leerlingen. De dynamische onderwijservaring van buitenlessen werkt inspirerend en doorbreekt de sleur van de traditionele klas. Het maakt heel wat lesonderwerpen tastbaarder en begrijpelijker. Een natuurspeelplaats biedt m.a.w. een educatieve meerwaarde op verschillende vlakken!

Bovendien dragen scholen met een natuurspeelplaats een steentje bij om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te verminderen. Via ontharding wordt meer ruimte gemaakt om water te laten infiltreren en op te vangen. Extra bomen en struikgewas zorgen voor natuurlijke schaduw op de speelplaats en verkoeling in de klas. Op die manier worden hittestress en wateroverlast tegengegaan en wordt er gezorgd voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater, voor meer ventilatie en schaduw.

 

Samen sterk en dus realiseert STROENK totaalprojecten in samenwerking met SPIE en HOFMAKER. Onder de noemer OUTSIDERS vormen zij een complementair team met elk hun eigen expertise.

Het team van OUTSIDERS biedt professionele begeleiding van A tot Z om jullie nieuwe droomspeelplaats te realiseren:

  • het analyseren van de huidige toestand (bestaande vegetatie, waterinfiltratie, ...)
  • het peilen naar de noden en wensen van de leerlingen en het leerkrachtenteam
  • het onderzoeken van de subsidiemogelijkheden
  • het ontwerpen van de nieuwe speelplaats met aandacht voor o.a. klimaatadaptieve maatregelen, recycleren van bestaande materialen, gebruik van nieuw hout met FSC-label
  • het opmaken van een aanvraagdossier met raming van de kosten
  • het uitvoeren van de werkzaamheden: ontharding, bodemzorg, aanleg waterbuffering, installatie speelnatuur, aanplanting, afwerking, ...
  • het opstellen van een onderhoudsplan met het oog op nazorg van het groen en kwaliteitscontrole van de speelnatuur en waterbuffering
  • het uitwerken van lespakketten rond natuureducatie

 

Heb je als school interesse in het vergroenen van de speelplaats? Neem gerust contact op voor een eerste overleg.